Kancelaria

O kancelarii

Kancelaria B / K to nowa na krakowskim rynku prawniczym, kameralna, a przy tym nowoczesna kancelaria. Nasza Kancelaria została utworzona przez ambitnych, zaangażowanych oraz wychodzących naprzeciw potrzebom Klientów prawników, w celu wspólnego świadczenia kompleksowej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Wykorzystujemy zdobyte w ramach dotychczasowej praktyki zawodowej doświadczenia, dobierając przy tym nowatorskie, otwarte na Państwa oczekiwania, partnerskie podejście.

Usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znajdują się w zakładce "Praktyka".

Kancelaria zlokalizowana została na parterze w dogodnym z punktu widzenia dojazdu miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Polsadu oraz ul. Lublańskiej w Krakowie.

Zapraszamy do kontaktu!

Praktyka

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w sprawach cywilnych, w szczególności z obszaru prawa zobowiązań, prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego.

Przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów, negocjujemy ich warunki, sporządzamy aneksy oraz porozumienia do umów. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zajmujemy się sprawami o zasiedzenie, zniesienie współwłasności. Doradzamy w przedmiocie czynności na wypadek śmierci, a także prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, jak i postępowania działowe.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwód lub separację, jak i w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, a także w sprawach mających za przedmiot uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie, począwszy od postępowania przygotowawczego aż po wykonawcze.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno na rzecz organizatorów zamówień, jak i potencjalnych wykonawców.


Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, zajmujemy się kompleksowym doradztwem niezbędnym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym obrotu gospodarczego.

Windykacja wierzytelności

Kancelaria zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi, w tym windykacją trudnoegzkwowalnych należności. Kancelaria reprezentuje w postępowaniach egzekucyjnych nie tylko wierzycieli, ale również dłużników.

Zespół

adwokat

Agnieszka Biała

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz w sprawach windykacyjnych.

adwokat

Marcin Krzysztofowicz

Jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kancelarię Adwokacką prowadzę od 2013 roku.

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się różnymi dziedzinami prawa, w tym przede wszystkim prawem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Reprezentuę klientów przed Sądami i organami administracji publicznej. Współpracuję z podmiotami publicznymi i prywatnymi.